Mười sáu quốc gia có quyền tham dự được công bố hôm thứ Năm, với hai vị trí còn lại trong sự kiện đồng đội hỗn hợp. Hoa Kỳ có bốn người chơi Top 20.