“Sau khi nói chuyện với bác sĩ của tôi, chúng tôi muốn tiếp nhận mọi thứ một cách thận trọng và dành thêm vài ngày trước khi bắt đầu thi đấu,” nhà vô địch giải đấu năm lần cho biết.