Đội trưởng Davis Cup của Thụy Sĩ cho biết: “Không chỉ phải xây dựng cơ đầu gối và cơ chân mà toàn bộ cơ thể cũng phải được tăng cường.